Nr. 9/ year VIII/ September 2014 Links
Search


THEOLOGICA


NIKOLAOS HATZINIKOLAOU

Elder Sophrony: obedience and freedom


(p. )VASILICĂ NICA

Viața de rugăciune pe care a mărturisit-o Traian Dorz se integrează unitar și simfonic în duhul filocalic al rugăciunii așa cum este trăit și exprimat de Sfinții Părinți ai Bisericii noastre. Mărturiile și îndemnurile misionarului Traian Dorz depășesc cunoașterea discursivă fiind scoase dintr-o inimă care a devenit „izvor de apă curgătoare spre viața veșnică" (Ioan 4, 14); de aceea ele reprezintă o prețioasă moștenire pentru „sufletul însetat" (Psalmul 106, 9). Ca orice operă literară, opera lui Traian Dorz nu este lipsită de o dimensiune artistică, dar fiind o lucrare de misionarism creștin, dimensiunea duhovnicească din opera sa are primat în fața celei artistice; dacă acest lucru nu se are în considerare, opera lui nu poate fi prețuită și nici măcar înțeleasă.
Keywords: Traian Dorz, Numele lui Iisus, rugăciune, jertfă, doxologie, duh filocalic


(p. )TIBERIU ROŞU

Bishop Melchisedec Ştefănescu and the problem of secularization of monastery estates


(p. )
EVOCATIONS


DAN CIACHIR

Archaisms and anticommunism


(p. )MIRCEA GELU BUTA

An unexpected meeting


(p. )ILEANA MIRONESCU

Virgil Candea, an exceptional man


(p. )BORIS BUZILĂ

From the atheist "Five-Year Plan" to worshiping Stalin


(p. )
ESSAY


CONSTANTIN CUBLEŞAN

Orthodoxy as confession of national consciousness (His Beatitude Iustin Moisescu)


(p. )IOAN ŞT. LAZĂR

Constantin Brâncoveanu between historical and liturgical time


(p. )IOAN MORAR

Constantin Brâncoveanu – model of dedication –


(p. )EUGEN DORCESCU

Metaphor in Psalm 79 (80)


(p. )DUMITRU HORIA IONESCU

Hope and time


(p. )
REVIEWS


RALUCA BOTOŞ

DANIEL ALIC, Eparhia Caransebeşului în perioada păstoririi episcopului Miron Cristea, (1910-1919). Biserică şi Societate, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, Editura Episcopiei Caransebeş, 2013, 449 pagini


(p. )MIHAI-OCTAVIAN GROZA

IULIU-MARIUS MORARIU, Stări, momente şi personalităţi ale Ortodoxiei transilvane. Pasaje insuficient reliefate istoriografic, Târgu-Jiu, Editura Academica Brâncuşi, 2013, 182 p.


(p. )SORINA ELENA AMIRONESEI

MIHAELA PALADE, Iconoclasmul în actualitate. De la „moartea lui Dumnezeu" la moartea artei, Editura Sophia, Bucureşti, 2005.


(p. )