Nr. 11/ year XII November 2018 Links
Search


THEOLOGICA


ALEXANDRU MORARU

Moments from the Timeline of the School of Cantors in the Eparchy of Vad, Feleac and Cluj (1937-1948)

(p. 5-29)
PATRISTICA


ANCA ŞANDRU

Fourth Treaty of Ioan VI Cantacuzino against Mahomet

(p. 33-50)
CENTENARY YEAR


DACIAN DUMITRU ŞANTA

The Church and the Clergy of the Land of Lăpuş in the struggle for national unity and liberty between 1850-1918

(p. 53-62)
EVOCATIONS


DAN CIACHIR

Radio Memories

(p. 65-67)
CHRONICA


IOAN MARIŞ

Augustin Cozmuţa - The 70th Year of my Life - Journal

(p. 71-75)MIRCEA POPA

The life of a man as it was

(p. 76-82)
REVIEWS


LIVIUS PETRU BERCEA

Book Review to MITROPOLIT DR. VASILE LAZARESCU, Pastorale şi predici, Ed. Partoş, Timişoara, 2018, 202 p.

(p. 85-87)SORIN COSMA

Book Review to ARHIMANDRIT CASIAN RUŞEŢ, Instanţele de judecată ale Patriarhiei Române în secolul al XX-lea – Studiu canonic, Presa Universitară Clujeană, 2018, 437 pagini.

(p. 87-89)MIRCEA GHEORGHE ABRUDAN

Book Review to IOAN POPA, Revista Musa. Un martor al sentimentelor naţionale româneşti în perioada dualistă, Editura Techno Media, Sibiu, 2012, 145 p.

(p. 90-92)MAXIM MORARIU

Book Review to PR. DR. FLORIN DOBREI, Revista teologică ,,Altarul (Mitropolia) Banatului” (1944-1947-1951-2011)– repere monografice, Academia Română – Centrul de Studii Transilvane/Editura Învierea a Mitropoliei Banatului, Cluj-Napoca/Timişoara, 2013

(p. 93-94)