TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
PAVEL VESA

Vesa, Pavel, preot la biserica „Cuvioasa Paraschiva" din Arad; doctor în istorie al Universit??ii „Babe?-Bolyai", Cluj-Napoca; cercet?tor ?tiin?ific la Institutul de Istorie Ecleziastic? Cluj-Napoca; dintre volumele publicate amintim: Incursiuni în istoriografia ecleziastic? ar?dean?, Editura Gutenberg Univers, Arad, 2004, 208 p.; (co-editor) Andrei ?aguna, Coresponden??, vol. I/1 (Edi?ie, studiu introductiv ?i note de: Nicolae Boc?an, Ioan-Vasile Leb, Gabriel Gârdan, Pavel Vesa, Bogdan Ivanov), Editura Presa Universitar? Clujean?, Cluj-Napoca, 2005, 568 p.; Episcopia Aradului. Istorie. Cultur?. Mentalit??i (1706-1918), Editura Presa Universitar? Clujean?, Cluj-Napoca, 2006, 740 p. (Teza de doctorat); Episcopii Aradului. 1706-2006, Editura Gutenberg Univers, Arad, 2007, 360 p.; Clerici c?rturari ar?deni de alt?dat?, Editura Gutenberg Univers, Arad, 2008, 502 p.; Eparhia Aradului în perioada episcopului Aradului Gherasim Ra? (1835-1850), Editura Mirador, Arad, 2008, 264 p.