TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
PANAGIOTIS K. HRISTOU

Hristou, K. Panagiotis a tr?it din 1917 pân? în 1996 ?i a fost un marcant profesor (titular din 1954) de Patrologie la Facultatea de Teologie a Universit??ii Aristotel din Tesalonic. A studiat teologia la Atena, a urmat studii de Master la Universitatea Yale ?i la Institutul Holy Cross din Boston, dup? care ?i-a luat doctoratul la Universitatea din Atena în 1951. A fost decan al Facult??ii de Teologie din Tesalonic între anii 1963-1964 ?i rector al Universit??ii Aristotel din acela?i ora? între 1966-1967. A fost cel dintâi director (1966-1989) al celebrului Institut Patriarhal de Studii Patristice de la M?n?stirea Vlatadon, stavropighie patriarhal?, din Tesalonic, perioad? în care au fost publicate de c?tre acest Institut o serie de lucr?ri fundamentale de teologie ortodox? ?i a fost realizat? cunoscuta colec?ie de microfilme a Institutului dup? un num?r impresionant de manuscrise de la Sfântul Munte. A fost, de asemenea, directorul Centrului de Studii Teologice ?i Aghiologice din Tesalonic (1989-1994). A fost ministru al Greciei de Nord în perioada 1966-1967 (o func?ie special?, efect al eliber?rii tardive a nordului Greciei de sub ocupa?ia turceasc?) ?i Ministru al Educa?iei ?i al Cultelor (1973-1974). A fost cel dintâi editor contemporan al operelor Sfântului Grigorie Palama în cinci volume începând cu anul 1962. Printre lucr?rile sale teologice se num?r?: Diadoh al Foticeii (1952), Republica Athonit? (1963), Marele Vasile (1979), Patrologia Greac? (5 volume, 1982-1992), Grigorie Teologul, ini?iatul dumnezeie?tii ilumin?ri (1990), Chiril ?i Metodiu, lumin?torii slavilor (1992).