TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
MIHAI IORDACHE

IORDACHE, MIHAI (n. 1977), preot paroh al Biserici Olari din Bucure?ti ?i Pre?edintele
Centrului Social Educa?ional ADORNO, doctor în teologie al Universit??ii din Bucure?ti,
din 2011, cu lucrarea Libertatea la Emil Brunner, Karl Barth ?i Rudolf Bultmann. O
evaluare ortodox?. Studii doctorale la Universitatea din Basel (2004-2006). Din 2008,
cercet?tor ?tiin?ifi c la Catedra UNESCO pentru Schimburi Interculturale ?i Inter-religioase
a Universit??ii din Bucure?ti, iar din 2014, membru al PRO ORIENTE, Viena (Kommission
für südosteuropäische Geschichte). Membru al unor organiza?ii teologice ?i ecumenice
interna?ionale: Societas Oecumenica, IAMS (International Associations for Mission
Studies), NIME (Nordic Institute for Missiological and Ecumenical Research), AMS
(American Society of Missiology), APS (Association of Professors of Mission), AÖF-ERF
(Arbeitsgemeinschaft Ökumenische Forschung – Germania, membru al Continuation
Committee 2010-2012). Consilier Patriarhal ?i Secretar Patriarhal al PF Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, PF Patriarh Teoctist, Referent Ecumenic la Sectorul de
Rela?ii Externe Biserice?ti ?i Ghidul Patriarhiei Române. Cele mai recente studii: „Considerente
Etice privind Identitatea Cre?tin?, Persoana ?i Misterul în Europa de Ast?zi”,
în Ortodoxia, Nr. 2/2016, „Orthodox Understanding of Catholicity as the Wholeness of
100 Tabor, nr. 7, iulie, 2016
the Church”, in Dagmar Heller, Peter Szentpetery (Eds.), Umstrittene Katholizität: Von
der zwiespältigen Beziehung zwischen Vielfalt und Einheit, Beihefte zur Ökumenischen
Rundschau, Bd. 105, Evangelische Verlagsanstalt Leipzig, 2016; „The Eastern Church
Fathers’ Contribution to Economics and its Implications for Church Life”, in Swedish
Missiological Themes, 2014, Vol. 102, No. 3. E-mail: mihaiunesco@gmail.com