TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
CONSTANTIN COMAN

 

Coman, Constantin, preot, profesor universitar dr. la Facultatea de Teologie „Patriarhul Justinian" din Bucure?ti; doctor în teologie al Facult??ii de Teologie a Universit??ii din Atena cu teza: Η Εκκλησ?α των Ποιμαντικ?ν Επιστολ?ν (Biserica în epoca Epistolelor Pastorale); între 1 noiembrie 1990 - 28 februarie 2000 a fost redactor responsabil (redactor ?ef) al publica?iei Vestitorul Ortodoxiei; de la 1 ianuarie 2005 este redactor ?ef al revistei Studii Teologice, Revista Facult??ilor de Teologie din Patriarhia Român?; consilier de specialitate (carte teologic?) la Editura Bizantin?, Bucure?ti; volume publicate: Η Εκκλησι? των Ποιμαντικ?ν Επιστολ?ν, Αθ?να, 1983; Biserica ?i sectele - Adev?r ?i r?t?cire, Bucure?ti, 1992; Ortodoxia subpresiunea istoriei, Editura Bizantin?, Bucure?ti, 1995; Casa Cre?tinului, în Colec?ia Ghidul Practic al Cre?tinului Ortodox, Editura Bizantin?, Bucure?ti, 1997; Biblia în Biseric?. Studii de ermineutic? biblic? ?i eseuri pe teme biblice, Editura Bizantin?, Bucure?ti, 1997; Bibliografia biblic? ortodox? româneasc? din sec. al XX. lea, Editura Bizantin?, Bucure?ti, 2002; Erminia Duhului. Texte fundamentale pentru o ermineutic? biblic? ortodox?, Editura Bizantin?, Bucure?ti, 2002; Din Înv???tura Sfin?ilor P?rin?i. Antologie de texte biblice ?i patristice pe teme de dogmatic? ?i spiritualitate ortodox?, Editura Bizantin?, 2003, (în colaborare cu Ion Vl?duc?).