TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
LIDIA STĂNILOAE

ST?NILOAE, LIDIA, absolvent? a Facult??ii de Fizic?, sec?ia Fizic? atomic?, Bucure?ti; cercet?tor
la Institutul de Fizic? Bucure?ti, pân? la arestarea tat?lui ei (Pr. Prof. Dumitru
St?niloae) în 1958; din 1984 stabilit? la Freiburg; membru al Uniunii Scriitorilor din
România din 1982; volume publicate: Versuri, ed. Cartea Româneasc?, Bucure?ti, 1971;
Mun?ii mei, versuri, ed. Cartea Româneasc?, Bucure?ti, 1973; Locul unde a?tep?i, versuri,
ed. Cartea Româneasc?, Bucure?ti, 1981, Raiul inocen?ilor, roman, ed. Cartea Româneasc?,
Bucure?ti, 1992; Lumina faptei din lumina cuvântului, Cu tat?l meu Dumitru
St?niloae, Memorii, ed. Humanitas, Bucure?ti, 2000; Întâlnire cu Dumnezeu, Antologie
de versuri, ed. Trinitas, Ia?i, 2003; Zähringerblut, roman istoric în limba german?, ed.
Knecht, Frankfurt-Freiburg, 2007; Memoriile unui fugar, ed. Humanitas, 2009; Raiul
inocen?ilor, Ed. Humanitas, Bucure?ti, 2011; Mo?tenitoarea, Ed. Humanitas, Bucure?ti,
2012; La bursa adev?rului, Ed. Trinitas, Bucure?ti, 2014; traduceri: Hilde Domin, Versuri,
ed. Univers Bucure?ti, 1972; Rainer Maria Rilke, Însemn?rile lui Malte Laurids Briggs,
ed. Univers, Bucure?ti, 1982.