TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
MIRELA-IOANA BORCHIN

Borchin, Mirela-Ioana, conferen?ia universitar doctor, în prezent director al Departamentului de Studii Române?ti din Facultatea de Litere, Istorie ?i Teologie a Universit??ii de Vest din Timi?oara.