TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
BOGDAN CÂNDEA

Cândea, Bogdan, (n. 1958); absolvent al Universit??ii de Filologie Bucure?ti; locuri de munc? anterioare EIBMO-ICEBIOL BUC., Casa de Cultur? a Studen?ilor Bucure?ti. Dup? 1989 a fost secretarul ?tiin?ific al Clubului UNESCO PRO NATURA, membru UICN, ONG mondial ecologic ?i de conservare a mediului; c?s?torit. Este autor a peste 30 de articole în diverse publica?ii de istorie ?i geografie. Din 2003 lucreaz? la EIBMBOR unde s-a ocupat de publicarea articolelor în periodicul Pe treptele slujirii; a tehnoredactat cartea Ancora?i în Dumnezeu de J. Cavarnos ?i a publicat la editura Anastasia cartea Ziceri ale B?trânilor din de?ert, traducere din limba francez? a c?r?ii lui Dom Regnault. Actualmente este redactor la la EIBMBOR unde în revista Ortodoxia este autorul a peste 35 de recenzii.