TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
DAN BERINDEI

Berindei, Dan, (n. 3 noiembrie 1923, Bucure?ti), istoric român, membru al Academiei Române din 1991, vicepre?edinte al Academiei Române (2005-2014), pre?edinte de onoare al Sec?iei de ?tiin?e Istorice ?i Arheologie din 2005, autor a peste 70 de volume ?i peste 700 de articole ?tiin?ifice, membru al Academiei Polone de ?tiin?e ?i Litere din Cracovia ?i al Academiei Europene de ?tiin?e, Arte ?i Litere.