TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
VASILE OLTEAN

 

Oltean, Vasile, preot, filolog, muzeograf, profesor ?i teolog, membru fondator ?i vicepre?edinte al „Desp?r??mântului Cultural Astra Bra?ov"; director al Muzeului „Prima ?coal? româneasc?" din ?cheii Bra?ovului. Coautor la ultimul volum publicat: Lauren?iu Streza, Vasile Oltean, Sfântul Constantin Brâncoveanu ?i bra?ovenii, Editura Andreiana, Sibiu, 2014, 444 p.