TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
IULIAN BOLDEA

Boldea, Iulian, profesor universitar doctor, decan al Facult??ii de ?tiin?e ?i Litere, Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mure?; redactor-?ef al revistei Studia Universitatis Petru Maior. Series Philologia; redactor-?ef al revistei de literatur? ?i filosofie Târnava;
redactor al revistei Vatra; director al Centrului de cercetare „Modernitate ?i postmodernitate în literatura român? a secolului XX”, centru acreditat de CNCSIS; expert-evaluator în cadrul Consiliului Na?ional al Cercet?rii ?tiin?ifice din Înv???mântul Superior (CNCSIS); este autorul a 12 c?r?i ?i a peste 200 studii ?i articole.