TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
DAVID PESTROIU

 David Pestroiu (n. 03.07.1973, Bucure?ti) - misiolog, lector univ. dr. în cadrul Departamentului de Teologie Sistematic?, Practic? ?i Art? Sacr?, de la Facultatea de Teologie Ortodox? „Justinian Patriarhul" a Universit??ii din Bucure?ti, preot la Parohia Fl?mânda din Bucure?ti.

Studii la Bucure?ti (pân? la nivel doctoral) ?i Roma (cercetare postdoctoral?).

Participant la 35 de simpozioane teologice na?ionale ?i interna?ionale, invitat la peste 120 emisiuni TV ?i 50 Radio.

Autor a 3 c?r?i, 2 cursuri universitare (licen?? ?i master), 30 de studii ?i comunic?ri ?tiin?ifice, 33 de articole de popularizare, prefe?e ?i recenzii.

Ultima contribu?ie notabil?: „Witnessing Christ in the light of the Orthodox missiology", în Studia Missionalia 61 (2012): Witness and Sanctity, the core (essence) of every evangelization (Témoignage et sainteté au coeur de toute évangélisation), Pontificia Università Gregoriana, Roma, pp. 127-147.