TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
BOGDAN CREŢU

 

Cre?u, Bogdan, lector la Catedra de Literatur? român? din cadrul Facult??ii de Litere, Universitatea „Al.I. Cuza" din Ia?i. Doctor în filologie din iulie 2006. Volume publicate: Arpegii critice. Explor?ri în critica ?i eseistica actuale, editura Timpul, Ia?i, 2005; Matei Vi?niec - un optzecist atipic, Editura Universit??ii „Al.I. Cuza" Ia?i, 2005; Lecturi actuale. Pagini despre literatura român? contemporan?. Editura Timpul, Ia?i, 2006; Utopia negativ? în literatura român?, Editura Cartea româneasc?, 2008. Cronicar literar, eseist; a publicat în jur de 500 de articole în reviste precum: Adev?rul literar ?i artistic, Observator cultural, Convorbiri literare, Tribuna, Vatra, Cultura, Via?a româneasc?, România literar?, Ziarul de duminic?, Steaua, Contrafort, Dacia literar?, Pana mea, Caiete critice, Ateneu, Bucure?tiul cultural, Paradigma, Transilvania etc.