TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
C?LIN FELEZEU

 

Felezeu, C?lin, profesor universitar ?i decan al Facult??ii de Psihologie ?i ?tiin?ele Educa?iei din cadrul Universit??ii "Babe?-Bolyai" din Cluj-Napoca; istoric specializat pe tratarea temelor legate de Imperiul Otoman; o perioad?, începând cu 2005, director-adjunct al filialei Institutului Cultural Roman din Istanbul (Turcia). Volum recent (coautor cu Radu Gabriel Safta): Turcia contemporan? între mo?tenirea kemalist? ?i Uniunea European?, Ed. CA Publishing, Cluj-Napoca, 2011.