TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
MIHAELA MALEA STROE

 

Stroe, Mihaela Malea, a absolvit Liceul „A. ?aguna", Bra?ov (1976), ?i Facultatea de filologie - Univ. Babe?-Bolyai, Cluj (1980). Doctor în filologie, cu teza Darie Magheru. Trasee tragice de la Sisif la Pygmalion, Univ. Bucure?ti, 2002, conduc?tor ?tiin?ific - prof. univ. dr. Romul Munteanu. A publicat proz?, eseistic?, poezie (în volum ?i în periodice: Astra, Tribuna, Vatra veche, Lumin? Lin? ?.a.).