TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
EMANOIL BĂBUŞ

 

B?bu?, Emanoil, preot, profesor universitar doctor la Facultatea de Teologie Ortodox? din Bucure?ti; prodecan al acestei facult??i; tez? de doctorat la Facultatea de Teologie Protestant? din Paris cu titlul Recherches sur l`Orthodoxie en France au XX eme siecle; domeniu de competen??: Istoria ?i spiritualitatea Bizan?ului, Bizan? ?i islam (secolele VII-XV) ?i Ortodoxie Occidental?; autorul volumelor: Bizan?ul, istorie ?i spiritualitate, Ed. Sofia, 2003; Bizan? ?i islam în Evul Mediu, Ed. Sofia, 2003; Introducere în Istoria Bisericeasc? Universal?, Ed. Sofia, 2003; Ortodoxie ?i Occident. Biserica Catolic? Ortodox? a Fran?ei, Ed. Sofia, 2003; Ortodoxia în Fran?a secolului al XX-lea, Ed. Sofia, 2003; Bizan?ul între Occidentul cre?tin ?i Orientul islamic (secolele VII-XV), Ed. Sofia, 2006.