TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
SILVIU POP

 

Pop, Silviu, absolvent al Institutului Teologic Bucure?ti, promo?ia 1989 ?i al cursurilor de Masterat în Teologie practic? a Universit??ii „Alexandru Ioan Cuza" din Ia?i, promo?ia 2006; autor al c?r?ilor: Mân?stirea C??iel-Strâmbu - 1998; Cuvânt?ri biserice?ti - predici la duminicile ?i s?rb?torile de peste an - 2002; Predici la cununie ?i înmormântare, 2006. Actualmente preot la Parohia C??eiu, Protopopiatul Dej, jud. Cluj.