TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
SEVER URSA

 

Ursa, Sever, profesor, muzeograf, publicist. De numele s?u se leag? înfiin?area în 1957, la Maieru, a Muzeului ,,Cuibul visurilor" dedicat lui Liviu Rebreanu. A publicat: Bistri?a - N?s?ud, vatr? folcloric? (colaborator), Editura Sport-Turism, 1979, Bucure?ti; Constela?ia Liviu Rebreanu (colaborator), Editura ,,Macarie", Târgovi?te, 1994; Iustin Ilie?u - Sfinte firi vizionare, Editura ,,Gloria", Cluj-Napoca, 2000 (colaborator); Vasile Rebreanu (1862-1914) înv???tor, folclorist ?i animator cultural, Editura ,,Napoca Star", Cluj-Napoca, 2008. Este directorul periodicului local Cuibul visurilor.