TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
ANDREI MOLDOVAN

Moldovan, Andrei, profesor de limba ?i literatura român? la Colegiul Na?ional Petru Rare? din Beclean, Bistri?a-N?s?ud; membru al Uniunii Scriitorilor din România / filiala Cluj; pre?edintele Societ??ii Scriitorilor din jude?ul Bistri?a-N?s?ud; redactor la revista Mi?carea Literar?. Autorul volumelor: Co?buc sau lirismul pragurilor, Ed. Clusium, 1997; Erezii lirice, Editura Limes, 2004, Aruncarea în haos, Ed. Arcade, 2004, Întâmpl?ri literare, Ed. Limes, 2005; Liviu Rebreanu prin el însu?i, Editura Academiei, 2009.