TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
ION GHINOIU

Ghinoiu, Ion, profesor universitar dr., etnolog, secretar ?tiin?ific la Institutul de Etnografie ?i folclor „Constatin Br?iloiu" din Bucure?ti. A terminat Facultatea de Geografie-Geologie din cadrul Universit??ii Bucure?ti. Pasionat de etnografie, se angajeaz? la Institutul de Etnografie ?i Folclor devenind apoi secretar ?tiin?ific al acestui institut. Dup? o munc? intens? de cercetare, elaboreaz? studii de specialitate, public? articole cu caracter ?tiin?ific ?i elaboreaz? mai multe lucr?ri cum ar fi: Popasuri etnografice române?ti, Demografie ?i etnografie (în colaborare cu acad. Vl. Trebici), Obiceiuri populare de peste an. Dic?ionar, Lumea de azi, lumea de dincolo, Zile ?i mituri. Calendarul ??ranului român, Panteonul românesc, Zile ?i mituri, Vârstele timpului, Comoara satelor, C?r?rile sufletului, Mic? enciclopedie de tradi?ii române?ti - S?rb?tori. Obiceiuri. Credin?e. Mitologie, S?rb?tori ?i obiceiuri române?ti etc. Ion Ghinoiu este responsabil coordonator în elaborarea ?i editarea Atlasului Etnografic Român, lucrare monumental?, unic? în lume, compus? din 5 volume, ?i a adus în form? aproape final? ceea ce a devenit prin cercetare ?i consemnare  "Cartea româneasc? a mor?ilor".