TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
COSMINA-MARIA BERINDEI

Berindei, Cosmina-Maria, (n. 30 noiembrie 1979, Abrud, jud. Alba) a absolvit Facultatea de Litere a Universit??ii „Babe?-Bolyai" din Cluj-Napoca, sec?ia român?-etnologie, în 2003, ?i masteratul de Istoria Imaginilor - Istoria Ideilor în 2005, la aceea?i Facultate. Este doctor în filologie din 2009 (lucrarea de doctorat se intituleaz?: Imaginarul eschatologic în cultura popular? româneasc? ?i a fost coordonat? de prof. univ. dr. Ioan ?eulean). În prezent, Cosmina-Maria Berindei este asistent de cercetare la Faculatea de Litere a Universit??ii „Babe?-Bolyai", derulând proiecte de cercetare în domeniul studiilor culturale, etnologie, antropologie.