TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
TEODORA ROŞCA

Ro?ca, Teodora, licen?iat? a Facult??ii de Teologie Ortodox?, Universitatea Babe?-Bolyai, Cluj-Napoca, sec?ia Patrimoniu Cultural; studii aprofundate, Facultatea de Teologie Ortodox?, Universitatea Babe? -Bolyai, Cluj-Napoca (1999-2000); master, Facultatea de Sociologie ?i Asisten?? Social?, Universitatea Bucure?ti, Bucure?ti (2001-2003); master, Facultatea de Istorie ?i Filozofie, Universitatea Babe?-Bolyai, Cluj-Napoca (2003-2004); doctorat, Facultatea de Teologie Ortodox?, Universitatea Babe?-Bolyai, Cluj-Napoca (2001-2009); autor al mai multor studii pe teme de iconografie publicate în Studia Universitatis Babe?-Bolyai, Theologia Ortodoxa; Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei; Revista muzeelor ?.a.