TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
ION ALEXANDRU MIZGAN

 

Mizgan, Ion Alexandru, (n. 2 august 1966), preot, licen?iat al Facult??ii de Teologie din Cluj-Napoca, promo?ia 1993; între anii 1993-2005, duhovnic ?i cadru didactic al Facult??ii de Teologie Ortodox? din Oradea; în anul universitar 1999-2000 - burs? de cercetare la „College of the Resurrection" din Mirfield (Anglia), colegiu afiliat la Universitatea din Leeds; în perioada 2005-2007, consilier cultural al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, Bihorului ?i S?lajului; din ianuarie 2007 numit preot slujitor la biserica Sf. Apostol Andrei din Oradea; din anul 2013 doctor în istorie la Universitatea din Oradea cu teza intitulat?: „Cruciada a patra (1202-1204) ?i urm?rile ei în Imperiul bizantin ?i lumea româneasc?", sub conducerea ?tiin?ific? a Prof.Univ. Dr. Sever Dumitra?cu. Dintre lucr?rile cele mai reprezentative amintim: De ce Ortodoxia? (Oradea 2001, ed. I; Nicula 2008, ed. II), Cruciada a patra (1202-1204) (Oradea, 2005), Ortodoxia Academic?. P?rintele Academician Prof. Univ. Dr. Mircea P?curariu în ?ara Cri?urilor (Oradea, 2008), Ofensiva uniatismului în ?ara N?s?udului în secolul al XVIII-lea. Martiriul lui T?nase Todoran (Cluj-Napoca, 2008), Demnitatea m?rturisirii. Dan Puric în ?ara Cri?urilor (Oradea, 2009), Pe c?r?rile vie?ii cu Preasfin?itul P?rinte Dr. Ioan Mih?l?an, Episcopul Oradiei, Bihorului ?i S?lajului (Alba Iulia, 2009), Bizan?ul la Vene?ia (Oradea, 2013). Autor a peste 100 de articole, cronici, interviuri ?i recenzii publicate în presa bisericeasc?, ziare centrale ?i locale, precum ?i reviste de specialitate. Colaborator permanent al cotidianului Cri?ana din Oradea.