TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
CONSTANTIN JINGA

Jinga, Constantin, preot, doctor în filologie, lector la catedra de Studiul Vechiului Testament din cadrul Departamentului de Teologie Ortodox? al Universit??ii de Vest din Timi?oara ?i autor a numeroase studii, articole, antologii, edi?ii critice ?i traduceri de specialitate din limbile englez? ?i francez?. Din anul 2003 este membru SOTS (Society for Old Testament Study - Oxford, Marea Britanie) ?i redactor corespondent al revistei Studii Teologice (Bucure?ti). Volume publicate: Fi?e de ini?iere în lectura Vechiului Testament, 2000; Biblia ?i sacrul în literatur?, 2001 - carte distins? cu premiul „Uniunii Scriitorilor din România" pe anul 2001, sec?iunea „Debut"; Acul & C?mila. Lecturi biblice de post modern, 2002; Mielul & Asinul. Lecturi biblice parohiale, 2002; Ieroschimonahul Daniil Sandu Tudor. Omul ?i opera, 2005; Traducerile Bibliei - câmp deschis, 2007.