TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
GRAŢIAN CORMOŞ

Cormo?,  Gra?ian, doctorand în Filologie al Universit??ii din Oradea, sub coordonarea prof. univ. dr. Ion Simu?, cu teza Edgar Papu - de la filosofia culturii la critica literar?; în perioada 2005-2008, asistent asociat al Catedrei de Jurnalism din cadrul UBB Cluj; redactor la revista Verso (2006), Agenda clujean? (2007) ?i colaborator constant al revistei Tribuna; membru al Asocia?iei Profesioni?tilor din Pres? - Cluj; director al revistei The scientific Journal of Humanistic Studies; redactor-?ef al publica?iei lunare Cultur`ALL; autor a peste 800 de recenzii, interviuri, reportaje ?i studii ap?rute în diferite publica?ii; edi?ii îngrijite: Edgar Papu, Interviuri, editie îngrijit? de Ilie Rad ?i Gra?ian Cormo?, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2005; Mircea Zaciu, Interviuri, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2007;Volume: Femei în infernul concentra?ionar din România (1945-1989), Editura Casa C?r?ii de ?tiin??, Cluj-Napoca, 2006 - volum câ?tig?tor al concursului anual de debut al editurii Casa C?r?ii de ?tiin??, ?i recomandat de Uniunea Scriitoilor din România, filiala Cluj; Identitate. Cultura. Media (coord.), Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2008; Teme actuale (coord.), Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2008; Repere ale exegezei contemporane (coord.), Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2009; Texte de ultim? or? (coord.), Editura InfoData, Cluj-Napoca, 2009; Radiografii contemporane (coord.), Editura InfoData, Cluj-Napoca, 2009; Femei în infernul concentra?ionar din România (1945-1989), edi?ia a II-a, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2009; Teze si antiteze ale actualit??ii (coord.), Editura InfoData, Cluj-Napoca, 2009.