TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
VASILIOS NONIS

Nonis, Vasilios, profesor de muzic? bizantin? la Conservatorul „Nicos Scalcotas" din Atena, eminent protopsalt, conduc?tor de grup psaltic ?i virtuos interpret al instrumentului numit psaltire sau psaltirion (canonachi), s-a n?scut în 1937 în Porto-Heli, Grecia. A copil?rit în Kymnis ?i în insula Chios. S-a ar?tat de mic înclinat spre muzic?, f?când dovada înzestr?rilor sale muzicale. Dup? studiile liceale s-a înscris la Conservatorul Grec din Atena, la sec?iile de muzic? bizantin? ?i european? (european?). L-a avut ca profesor pe Th. Hagiteodorou. A ob?inut diploma de specializare în muzica bizantin? (1958), o diplom? de atestare a aptitudinilor sale didactice de predare a muzicii (1964), precum ?i o diplom? de specializare în interpretare vocal? a muzicii europene (1966). Apoi a aprofundat timp de ?ase ani muzica psaltic? cu celebrul maestru al muzicii Simon Caras (1903-1999) la ?coala de muzic? a acestuia pe care a absolvit-o în 1972 ?i la care a ?i predat apoi. S-a specializat, de asemenea, în interpretarea instrumentelor tradi?ionale grece?ti. A înv??at s? cânte la psaltire sau psaltirion (canonachi) de la marele maestru al acestui instrument Nicos Stefanidis (1900-1983), cu care a fost colaborator la numeroase programe radiofonice. A devenit un colaborator apropiat al cunoscutului interpret Trasivulos Stani?as (1910-1987). Începând cu anul 1970 a cântat cu grupul psaltic propriu în diverse biserici din Atena. Începând cu anul 1990 a devenit protopsalt la Biserica Sfântul Gheorghe din Dionisou, Atena. Din 1980 pred? la Conservatorul „Nicos Scalcotas" ?i la mai multe ?coli private de muzic?. Începând cu anul 1972 a fost colaborator la numeroase programe de televiziune ale Postului 3 Na?ional ?i a editat numeroase discuri ?i casete cu muzic? bizantin? ?i popular?. A alc?tuit mai multe cursuri care au r?mas nepublicate pân? în prezent ?i a f?cut o antologie a celui de-al doilea volum cu cânt?rile Vecerniei, pornind de la Antologia lui Th. Focaeas. A sus?inut concerte în str?in?tate, în Germania de Vest (1976), Belgia (1977) ?i Fran?a (1980), precum ?i în întreaga Grecie. În anul 1978 a fondat Orchestra Bizantin? Greceasc?. Printre ucenicii s?i se num?r? Ioanis Matiudachis, Timotei Sachelarie, Petros Tamburis ?i Iorgos Hagimihelachis.