TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
AGAPIE CORBU

arhimandrit, stareţul Schitului cu hramul „Buna Vestire” din Almaş, judeţul Arad; traducător din literature patristică; editor; doctor în teologie (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu).