TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
TEODOR V?RGOLICI

Vârgolici, Teodor, (n. 13 februarie 1930), critic ?i istoric literar; a f?cut studii de filologie la Bucure?ti; a activat ca cercet?tor la Institutul de teorie literar?, sub conducerea lui G. C?linescu ?i ca director adjunct al Muzeului literaturii române. S-a ocupat timp de cincizeci de ani de editarea operei lui Gala Galaction. Dintre volumele sale amintim: Alecu Russo (1964); Doi nuveli?ti: Emil Gârleanu, I. A. Bassarabescu (1965); Dimitrie Anghel (1966); Gala Galaction (1967); Retrospective literare (1970); Mateiu I. Caragiale (1970), Dimitrie Bolintineanu ?i epoca sa (1971); Comentarii literare (1972); Aspecte istorico-literare (1972); Perpessicius (1974); Prietenia literar? (1975); Ecourile literare ale cuceririi independen?ei na?ionale (1976). Între 1999-2003 a editat Jurnalul lui Gala Galaction în cinci volume.