TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
ADINA SITEA

Adina Sitea, licen?iat al Facult??ii de Litere din cadrul Universit??ii „Babe?-Bolyai", Cluj-Napoca, master în Istoria ideilor, istoria imaginilor (2002), doctorand la Facultatea de Teologie Ortodox? din cadrul aceleia?i universit??i.