TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
MARIUS JUCAN

Marius Jucan, conferen?iar dr. la Facultatea de Studii Europene din cadrul Universit??ii „Babe?-Bolyai”, Catedra de Studii Americane; Volume publicate: Singur?tatea salvat?. O încercare asupra operei lui Henry David Thoreau din perspectiva modernit??ii americane, EFES, Cluj, 2001; The Complex Innocence. A Phenomenological- Hermeneutical Approach to Henry James’s Tales, EFES, Cluj, 2001; M??tile libert??ii. America în scrisorile lui Thomas Jefferson, Casa C?r?ii de ?tiin??, 2007; Un locuitor al oglinzii, proz?, Premiul na?ional al Salonului de carte, Cluj, 1994; de asemenea e prezent în alte volume colective; traduceri: Zbiegniew Brzezinski, Marele e?ec. Na?terea ?i moartea comunismului în secolul XX, Editura Dacia,Cluj, 1993 ?i Filosofia american?, volumul I. Filosofia american? clasic, editor Andrei Marga, Editura All, Bucure?ti, 2000, pp. 57-82, 236-261.