TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
JOHN BRECK

P?rintele John Breck s-a n?scut în anul 1939 într-o familie protestant? din Statele Unite. A studiat teologie protestant? la Brown University (1960) ?i apoi la Yale Divinity School (1965), iar doctoratul l-a ob?inut la Universitatea Ruprecht Karl din Heidelberg, Germania. În perioada studiilor la Heidelberg a intrat pentru prima dat? într-o biseric? ortodox? la Institutul „Sfântul Serghie" din Paris, în anul 1966. F?r? a în?elege nimic din slujba care se oficia în slavon?, a avut impresia c? a ajuns acas?. În paralel cu studiile de doctorat în domeniul exegezei biblice a studiat ?i înv???tura Bisericii Ortodoxe. Dup? finalizarea studiilor de doctorat, s-a stabilit cu familia în Fran?a cu scopul de a intra în Biserica Ortodox?, ceea ce s-a petrecut la sfâr?itul anului 1973. A fost hirotonit preot în anul 1977. Timp de trei ani a fost profesor la un seminar teologic din Alaska, dup? care timp de 12 ani a fost profesor la Institutul Sfântul Vladimir din New York. Actualmente este profesor la Institutul Teologic „Sfântul Serghie" din Paris. În noiembrie 2003, Universitatea „Babe?-Bolyai" din Cluj-Napoca i-a acordat p?rintelui John Breck titlul de „Doctor honoris causa".