TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
CHRISTOPH CARDINAL SCH?NBORN

Sch?nborn, Christoph Cardinal este membru al ordinului dominican din anul 1963; actualul cardinal a studiat filosofia la Viena, iar teologia Bornheim, Germania ?i Paris, Fran?a. A f?cut studii doctorale la Institutul Catolic din Paris ?i la Regensburg, unde l-a avut profesor pe Joseph Ratzinger, actualul Pap? Benedict al XVI-lea; a desf??urat activitate academic? din anul 1975, ca profesor de Teologie Dogmatic? la Universitatea Catolic? din Fribourg (Elve?ia), iar în perioada 1978-1988 a predat Teologia cre?tinismului r?s?ritean; este membru în Comisia Teologic? Interna?ional?, iar din 1987 a fost numit secretar al Comisiei de redactare a Catehismului Bisericii Catolice; din 1995 a fost numit Arhiepiscop de Viena, iar din 1998 a fost primit în Colegiul Cardinalilor. Este membru al Congrega?iei pentru Bisericile Orientale, al Congrega?iei pentru Bisericile Orientale, membru al Consiliului Pontifical pentru cultur?, ?i al Comisiei Pontificale pentru bunurile culturale ale Bisericii; Cardinalul Sch?nborn este autorul unei remarcabile opere teologice: Învierea carismatic? ?i Biserica (1977), Icoana lui Hristos (1984), Unitate în credin?? (1984), Existen?a în trecere (1987), Esen?a credin?ei noastre. Crezul în Catehismul Bisericii Catolice (1994), Izvoarele credin?ei noastre. Liturghie ?i Sacramente în Catehismul Bisericii Catolice (1996), Alege via?a. Morala cre?tin? dup? Catehismul Bisericii Catolice (1998), Iisus al meu - Hristologie (2002), Scop sau întâmplare? Crea?ie ?i evolu?ie din persepctiva unei credin?e ra?ionale(2007).