TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
ADRIAN MUREŞAN

 

Mure?an, Adrian (n. 24/09/1982), eseist ?i critic literar, profesor de teatru ?i de limba ?i literatura român? la ?coala Interna?ional? Cambridge; studii universitare de licen?? în Litere ?i în Teologie Ortodox?. Master în „Studii literare române?ti", în cadrul U.B.B Cluj. Debut în Steaua (2001). Premiul I al Festivalului Interna?ional de la Sanremo pentru scurt-metrajele Five (2009) ?i Coffee with love (2010). Membru colaborator al colectivului editorial Polirom - Rohia, responsabil cu editarea operei integrale N. Steinhardt. Coautor la Dic?ionarul Echinox (2004). Îngrijiri de edi?ii: N. Steinhardt, C?l?toria unui fiu risipitor. Eseu roman?at asupra neizbânzii (Polirom, 2013). Public? eseu, cronici ?i recenzii în: Vatra, Steaua, România literar?, Verso, Cultura, Mi?carea literar?.