TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
GEORGE KORDIS

Kordis George este pictor de icoane ?i lector la catedra de iconografie a Facult??ii de Teologie a Universit??ii din Atena. Dup? încheierea studiilor la Facultatea de Teologie din Atena a urmat studii aprofundate în domeniul teologiei ?i al esteticii picturii bizantine la Holy Cross Theological School din Boston. În 1991 ?i-a luat doctoratul în teologie la Universitatea din Atena, iar din 2003 este lector de iconografie bizantin? al aceleia?i Universit??i. Pe lâng? cursurile universitare pred? ?i cursuri de art? a pict?rii icoanelor la ?coala de Art? din Atena ?i la Centrul Cultural Eikonourgia. Este ?i visiting professor în programul de var? al Yale University (Institutul de Muzic? Sacr?). Este autorul a numeroase icoane ?i c?r?i, ?i a organizat numeroase expozi?ii atât în Grecia, cât ?i în str?in?tate. În anii ’80 a pictat al?turi de maestrul cipriot, P?rintele Simeon Simeou. Între 1987-89 a urmat cursuri de tehnic? a picturii la The School of Fine Arts la Museum of Boston. La întoarcerea în Atena în 1990 ?i-a continuat studiile de pictur? ?i sculptur? cu Fotis Mastichiadis. Printre frescele pictate se num?r? cele ale bisericilor din M?n?stirile: Dochiariou (Muntele Athos), Sfin?ii F?r? de Argin?i (Muntele Parnonas, Lakonia), În?l?area Domnului (Boeotia), Sf. Ioan Teologul (Souroti), din biserica Sfântul Nectarie (Spitalul Universitar Areteion, Atena), Catedrala Ortodox? Sfântul Gheorghe din Beirut (Liban), Biserica Buneivestiri (Beirut, Liban). Dintre c?r?ile publicate: Fe?e în iconografia lui Teofan Cretanul ?i folosirea culorii: considera?ii estetice, Armos, Atena, 1998; În ritm: semnifica?ia liniei în pictura bizantin?, Armos, Atena, 2000; Icoane, Armos, Atena, 2000; Portretele de la Fayum ?i icoanele bizantine, Armos, Athena, 2001; Fe?e luminoase: portrete ale P?rin?ilor din Filocalie, Armos, Atena, 2001; Teologia Sfântului Fotie ?i arta sacr? în perioada post-iconoclast?, Armos, Atena, 2002; Tradi?ie ?i creativitate în opera lui Fotis Contoglu, Armos, Atena, 2006; Erminia lui Dionisie din Fourna: un r?spuns estetic ?i artistic, Armos, Atena, 2006.