TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
PATRICIU VLAICU

Vlaicu, Patriciu-Dorin, preot, lector doctor la Facultatea de Teologie Ortodox? din Cluj-Napoca;  2005 - Doctor în Drept canonic, Facultatea de Drept Canonic, Institutul Catolic Paris; 2005 - Doctor în Drept ,  Label European, Facultatea de Drept, Universitatea Paris Sud; din  noiembrie 1998 - Consilier Canonic Bisericesc al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale ?i Meridionale, Paris; din mai 2005 - Membru în comisia na?ional? de dialog teologic ortodox-catolic din Fran?a; din 23 iulie 2006 - Consilier coordonator al Reprezentan?ei Bisericii Ortodoxe Române pe lâng? Institu?iile Europene, Bruxelles; din 2007- Cercet?tor în cadrul Centrului de cercetare ?tiin?ific? Droit et Sciences Réligieuses, Universitatea Paris Sud. Autor al volumului Locul ?i rolul recunoscut Bisericilor în ??rile Uniunii Europene, Arhidiecezana Cluj, 1998