TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
FLORE POP

Pop, Flore, conferen?iar doctor la catedra de ?tiin?e Politice, Facultatea de ?tiin?e Politice, Administrative ?i ale Comunic?rii, Universitatea „Babe?-Bolyai" Cluj-Napoca. Autor, între altele, al monografiei „Experien?a româneasc? a tranzi?iei", Presa Universitar? Clujean?, 1999; Publica?ii literare în revistele: „Familia", „Echinox", „Steaua", „Tribuna", „Dialog", „Orizont", „ Transilvania", ?i altele; debutul editorial în volumul colectiv „Alpha  85", la Editura Dacia, din Cluj, 1986; volumul de poeme: „Steaua de veghe", Editura Echinox, Cluj-Napoca, 2000; prezent în Antologia de poezie „Echinox", alc?tuit? de criticul ?i poetul Ion POP.