TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
ANDREI MARGA

MARGA, ANDREI, profesor de Filosofi e contemporan? ?i Logic? la Universitatea „Babe?-Bolyai" din Cluj-Napoca, pre?edintele Colegiului Academic al acestei universit??i. Volume recente: Filosofi a unifi c?rii europene, Editura Funda?iei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 2003; Religia în era globaliz?rii, Editura Funda?iei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 2003; Dup? unprezece ani, Presa Universitar? Clujean?, 2004; Die kulturelle Wende, Philosophische Konsequenzen der Transformation, Presa Universitar? Clujean?, 2004; Profi lul ?i reforma universit??ii clujene, Presa Universitar? Clujean?, 2005; Filosofi e ?i teologie ast?zi, Editura Funda?iei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 2005; Bildung und Modernisierung, Presa Universitar? Clujean?, 2005; University Reform Today, Presa Universitar? Clujean?, 2005; Speran?a Ra?iunii. Interviuri, Editura Funda?iei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 2006; Filosofi a lui Habermas, Editura Polirom, Ia?i, 2006; La Sortie du Relativisme, Editura Limes, Cluj, 2006; Argumentarea, Editura Funda?iei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 2006, Anii reformei. 1997 - 2000, EFES, 2007; Diagnoze. Articole si eseuri, Editura Eikon, 2008