TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
GABRIEL MEMELIS

Memelis, Gabriel, n?scut în 1967 la Ploie?ti. Licen?iat al Universit??ii „Politehnica" din Bucure?ti (1992), Licen?iat (1996) ?i apoi Masterat (1997) în teologie ortodox? la Facultatea de Teologie a Universit??ii Bucure?ti. Doctorat la Facultatea de Teologie Ortodox? „Andrei ?aguna" din Sibiu (2005), cu teza Cre?tinism ?i personalism. Paradigma personalist? a spiritualit??ii ortodoxe. Profesor titular de Religie la Colegiul Na?ional „Mihai Viteazul" din Ploie?ti (din 1998). Autor al c?r?ilor: Caduceul lui Hermes. Modele mitico-religioase în opere literare, Ed. Premier, Ploie?ti 2001 ?i Ini?iere în paradigma religiei, Ed. Amanda Edit, Bucure?ti, 2003. Coautor în vol. colectiv Perspective române?ti asupra ?tiin?ei ?i teologiei, Ed. Curtea Veche, Bucure?ti, 2006, cu lucrarea Asupra unui posibil model epistemologic al "contradic?iei vii". De la antinomia limbajului teologic la gradualitatea fuzzy. Pre?edinte al sucursalei Ploie?ti a Asocia?iei pentru Dialogul dintre ?tiin?? ?i Teologie din România (A.D.S.T.R.).