TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
GEORGE ENACHE

  Enache, George,  lector la Universitatea „Dun?rea de Jos" Gala?i; doctor în istorie cu teza: „Biseric? ?i stat în România democra?iei populare"; volume publicate: ca singur autor: Ortodoxie ?i putere politic? în România contemporan?, Editura Nemira, Bucure?ti, 2005; în colaborare (cu Adrian Nicolae Petcu): Patriarhul Justinian ?i Biserica Ortodox? Român? în anii 1948-1964, Editura Partener, Gala?i, 2009; Monahismul ortodox ?i puterea comunist? în România anilor `50, Editura Partener, Gala?i, 2009; Despre curajul de a rosti: Episcopul Nicolae Popovici al Oradiei, Editura Partener, Gala?i, 2009; P?rintele Arsenie Boca în aten?ia poli?iei politice din România, Editura Partener, Gala?i, 2009; autor al mai multor studii publicate în reviste sau volume collective.