TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
Biserică, naţiune şi stat la frontierele creştinătăţii: experienţe instituţionale poloneze şi ruse (II): Poporul Ales şi misiunea sa
Evoluția celor două instituții care au asigurat continuitatea indispensabilă pentru succesiunea lumii clasice în relație cu dezvoltările modernității, statul și biserica, evoluează pe coordonate specifice în Europa Centru- Orientală, atât în relație cu paradigmele din nord-vestul Christianitas, acceptate ca atare de studiile medieviste, cât și cu universul politic și spiritual aflat sub autoritatea nominală a împăratului bizantin și a Patriarhiei Ecumenice. Dacă în cazul celei dintâi istoricii au reconstituit evoluția către statul teritorial prin asumarea unor responsabilități în relație cu interesele și aspirațiile locuitorilor în beneficiul monarhiei teritoriale, iar în ceea ce privește Bizanțul, atomizarea politică, impactul cu cruciada clasică și dilemele spirituale au făcut din supraviețuirea acestuia prioritatea elitei politice și religioase ortodoxe, marile state edificate de dinastiile Piast și Ruric la frontierele lumii creștine se confruntă cu fragmentarea politică și cu degradarea securității locuitorilor, pusă în cauză de atacurile populațiilor din stepele ponto-caspice și de presiunea unor forțe cruciate. Prăbușirea autorității etatice și criza instituțională acutizată de invazia mongolă a generat circumstanțe favorabile unei regenerări morale care a plasat biserica în postura de unic depozitar al identității naționale, în accepțiunea etno-confesională a conceptului și i-a conferit autoritatea grație căreia a putut legitima inițiativele politice care au condus la restaurarea regatului Poloniei prin încoronarea unui suveran Piast și unificarea cnezatelor rusești sub autoritatea Marelui Cnezat al Moscovei. Dacă afirmația unor istorici moderni conform căreia în Occident statul a creat națiunea, cel puțin în accepțiunea modernă a acesteia și-a dovedit acuratețea, la extremitatea opusă a continentului națiunea a creat statul sub îndrumarea cuvântului rostit din amvon, iar acest angajament civic avant la lettre al clerului, asumat în virtutea responsabilităților sale față de existența credincioșilor poate fi documentat atât la nivel instituțional, în sensul stabilirii unei alianțe funcționale între tron și altar, cât mai ales în ceea ce privește încadrarea agendei etatice în cadrul mai larg al misiunii spirituale.
 

FLORIAN DUMITRU SOPORAN