TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
Familia, copiii şi tinerii, educarea lor şi viitorul omenirii
Sufletul familiei este iubirea. dacă iubirea este sufletul familiei, ea are rolul de a duce nu numai la unitatea de gânduri, de sentimente, ci la unitatea fi inţială. Aşa este văzută în mod ideal familia, dar, din păcate, în lumea noastră, lucrurile nu stau aşa. Lipsa de responsabilitate şi a simţului de sacrifi ciu îi face pe mulţi tineri să divorţeze uşor, fără să-şi pună probleme de conştiinţă. Mai mult, adesea sunt şi copii la mijloc, care suferă enorm văzându-şi părinţii despărţiţi. Cu multă responsabilitate şi cu simţul jertfelniciei priveau înaintaşii noştri familia. Aveau şi ei greutăţi, dar le depăşeau cu ajutorul lui Dumnezeu. Tinerii ortodocşi ar trebui să devină conştienţi de faptul că ei sunt purtători ai tradiţiei binecuvântate şi vechi de secole a Bisericii Ortodoxe, precum şi continuatorii acestei tradiţii, pe care o vor păstra cu dârzenie şi vor cultiva într-un mod dinamic valorile veşnice ale Ortodoxiei, pentru a oferi mărturie creştină de viaţă dătătoare. Părinţii care nasc, cresc şi educă copii îşi asumă această misiune unică pe care le-o oferă Dumnezeu şi sunt chezăşia permanenţei unui neam şi a unei Patrii.
 

ANDREI ANDREICUŢ