TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
Caleidoscop tematic în scrierile lui Nicolae Colan
În numeroasele scrieri publicistice ale lui Nicolae Colan o caracteristică definitorie a textelor este diversitatea lor tematică. Fiind teolog, a fost în primul rând un publicist bisericesc important, dar, religioase sau laice, articolele sale – şi a scris cam o mie! – au subiecte variate, printre ele aflându-se acelea inspirate de viaţa şi faptele oamenilor care au ajuns să fie modele demne de urmat. Printre teme abordate în scrierile sale se numără: mitropolitul Andrei Şaguna, episcopul Nicolae Ivan, „Revista Teologică” din Sibiu, Academia teologică ,,Andreiană”, Florica Scriban, Ion Agârbiceanu, Victor Ion Popa, problemele tineretului etc.
 

ALEXANDRU SURDU