TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
Încercările Episcopului Nicolae Colan (1893-1967)
Unii conducători de instituţii au fost şi au rămas personalităţi de referinţă în istorie şi datorită inspiraţiei cu care şi-au selectat colaboratorii. în evocarea de faţă, vom pomeni numele tânărului protopop de Reghin (Jud. Mureş) Dumitru Antal, pe care episcopul Nicolae Ivan în anul 1927 l-a numit revizor eparhial (inspector eparhial) şi redactor şef al revistei RENAŞTEREA. Biografia şi activitatea episcopului Emilian Antal sunt puţin cunoscute şi în mod nedrept minimalizate. Probabil că se întâmplă aşa şi pentru că în cei 33 de ani de arhierie nu a fost nici măcar o zi titularul unei eparhii. Perioada celor cinci ani petrecuţi de preotul Dumitru Antal (viitorul arhiereu Emilian) în administraţia Centrului eparhial de la Cluj, în calitatea de colaborator apropiat al episcopului Nicolae Ivan, i-au permis să-l cunoască îndeaproape, să-l îndrăgească şi să-i rămână apropiat inimii pentru tot restul vieţii. Încredinţăm acum tiparului paginile în care arhiereul Emilian vorbeşte despre episcopul Nicolae Ivan.
 

IUSTIN TIRA