TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
Învăţături dogmatice şi morale în pastoralele de Crăciun şi Paşti ale mitropolitului Nicolae Colan al Ardealului (1957-1967)
În studiul: Învățături dogmatice și morale în Pastoralele de Crăciun și Paști ale Mitropolitului Nicolae Colan al Ardealului (1957-1967), autorul evidențiază câteva teme din credința noastră ortodoxă, precum: Iisus Hristos, Dumnezeu și Om; Prea Sfânta Fecioară Maria Născătoare de Dumnezeu; trăirea în Hristos și cu Hristos; promovarea păcii între oameni; iubirea lui Dumnezeu și a aproapelui și familiei creștine – probleme ce au la bază numeroase texte biblice și îmbrăcate într-o frumoasă limbă literară de la mijlocul secolului al XX-lea. Toate aceste învățături dogmatice și morale au vizat cunoașterea învățăturii de credință ortodoxă, mai ales din partea credincioșilor noștri, dar și transpunerea ei prin fapte (și acțiuni), în viața de fiecare zi.
 

ALEXANDRU MORARU