TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
Semicentenarul mutării la Domnul a Mitropolitului Nicolae Colan
Articolul de faţă reprezintă o scurtă evocare a mitropolitului Nicolae Colan. Multă vreme, și-n zile bune și-n zile rele, a fost arhipăstorul celui mai important centru urban din Transilvania: Cluj-Napoca. Și l-a păstorit cu vrednicie. Într-un oraș de importanța culturală a Clujului se cerea un vlădică pe măsură, și a fost, pe măsura puternicei sale formaţii culturale.
 

ANDREI ANDREICUŢ