TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
Pledoaria lui Virgil Cândea pentru Statutul de Biserică Naţională al Bisericii Ortodoxe Române
În 1999, pe când ocupa funcția de vicepreședinte la Academiei Române, Academicianul Virgil Cândea (29 aprilie 1927 – 16 februarie 2007), a luat asupra sa sarcina de a redacta un memoriu adresat Comisiei pentru Drepturile Omului şi Culte a Camerei Deputaţilor, care avea la acea vreme consultări despre atribuirea – sau nu – a calificativului de „Biserică națională” în documentele oficiale privitoare la Biserica Ortodoxă Română. Această calitate a Bisericii românești era, pentru Virgil Cândea, de netăgăduit. Nenumărate contribuții ale sale – studii, articole, cărți – susțin caracterul național al acestei Biserici, născută devreme pe tărâm românesc și niciodată răpusă de atacurile dinafară ori dinăuntru. Textul de faţă, nepublicat până azi, este rezultatul străduințelor sale de a convinge în egală măsură pe credincioși și pe atei, pe cei cu dorința de a se implica și pe indiferenți. Pe lângă dragostea sa de o viață pentru Biserica strămoșească și slujitorii ei, răzbate din rândurile de mai jos atașamentul său față de neamul și de locul în care s-a născut.
 

IOANA FEODOROV