TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
Necesitatea unei noi traduceri a canoanelor Bisericii Ortodoxe
Studiul de față urmărește să evidențieze necesitatea unei noi traduceri în limba română a canoanelor Bisericii Ortodox, prin analiza critică, pozitivă și negativă, a traducerilor anterioare. În acest demers, am încercat să vedem nu numai corectitudinea transpunerii unui cuvânt dintr-o limbă sursă, în cazul nostru limba greacă, într-o limbă țintă, ci modalitatea prin care o anumită traducere poate facilita înțelesul canonului sau îl poate obtura, ori, în ultimul caz, poate denatura întregul sens al text. Analiza a avut în vedere cele mai importante traduceri ale canoanelor în limba română, printre care: Pidalionul, traducerea lui Andrei Șaguna, a lui Nicolae Popovici din comentariile lui Nicodim Milaș, traducerea lui Constantin Dron și traducerea lui Ioan Floca.
 

RĂZVAN PERŞA