TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
Legitimitatea familiei creştine în contextul actual
Articolul tratează câteva aspecte privind căsătoria şi familia, în contextul crizei seculariste de astăzi. Secularismul neopăgân actual, scoțând pe Dumnezeu din sufletul omului, l-a lăsat pustiit în zbuciumul unei libertăți anarhice și rătăcitoare. Fără îndoială, cauza dezorientării sociale în care trăim și a existenței tragice în care ne zbatem, a tensiunilor care spulberă orizontul luminos al vieții, este în primul rând lipsa familiilor consolidate, pe măsură să formeze caractere. Din perspectiva moralei creştine, familia este monogamă şi indisolubilă. Familia creștină împlinește scopul vieții omenești pe pământ, precum și destinul existențial al omului.
 

SORIN COSMA