TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

Istoria literaturii dacoromane de Mihail Diaconescu, într-o ediţie nouă


Ioan St. Lazăr, Istoria literaturii dacoromane de Mihail Diaconescu, într-o ediţie nouă

Articolul reprezintă o cronică la volumul Istoria literaturii dacoromane, semnat de profesorul Mihail Diaconescu. Ideea fundamentală a cărţii este că avem o literatură dacoromană, pe care trebuie să ne-o împropriem, în confromitate cu afirmaţiile criticului literar Gabriel Ţepelea, care spunea: „Se impune, aşadar, o redimensionare a culturii române prin includerea scrierilor în limba latină datorate unor autori din Dacia, precum şi a celor de alte seminţii care şi-au desfăşurat activitatea în limba latină la noi, în Scythia Minor (Dobrogea), aşa cum procedează şi alte istorii literare din occident”. Mihail Diaconescu creează o primă panoramă complexă a literaturii din perioada dacoromană, punând totodată în evidenţă şi „contribuţii teologico-filosofice” demne de a fi considerate drept „izvoare de filozofie românească”.

Keywords: literatură dacoromană, Mihail Diaconescu, Scythia Minor, Dionisie Exiguul


 

IOAN ŞT. LAZĂR